Karina Sladović
58
glasova
Karina Sladović
 
Hrvoje Puškarić
84
glasova
Hrvoje Puškarić
 
Dubravko Đurđek
302
glasova
Dubravko Đurđek