Renata Bagić
128
glasova
Renata Bagić
 
Nevenka Fos
88
glasova
Nevenka Fos
 
Bernarda Vlašić
214
glasova
Bernarda Vlašić