Glasova: 107
Pogleda: 233
Poliklinika ABR
Poliklinika ABRPoliklinika "A.B.R." započela je s radom u ljeto 1993. godine kao ordinacija za neuropsihijatriju i tako je prvi put privatno započeta neurološka dijagnostika i liječenje u Republici Hrvatskoj. 1995. godine ordinacija za neuropsihijatriju prelazi u Polikliniku za neuropsihijatriju „A.B.R." u Derenčinovoj 26 u Zagrebu, koja ujedno postaje prva privatna poliklinika za neuropsihijatriju u Republici Hrvatskoj. Predanim radom posao se razvija tako da otvaramo poslovnu jedinicu u Bužanovoj 10b u Zagrebu u ljeto 2007. godine. Ubrzo dobivamo rješenje za internu medicinu, a 2014 dobivamo rješenje za pedijatriju. I dalje smo stalno u proširenju usluga, dijagnostike te suradnika. Osnivač i ravnatelj Poliklinike „A.B.R." je dr. sc. Anka Bogunović Rastovčan, specijalist neuropsihijatar i klinički neurofiziolog, koja je već 46 godina u liječničkoj struci. Praksu i organizacijska iskustva stekla je kao voditelj Odjela za neuropsihijatriju u Općoj bolnici Sisak, na kojoj je službi bila do 1988. godine, kada prelazi na radno mjesto voditelja neurofiziološke dijagnostike do 1993 u bivšoj Vojnoj bolnici Zagreb (danas KB Dubrava). Dr. sc. Anka Bogunović Rastovčan završila je Medicinski fakultet u Zagrebu. Specijalistička znanja iz neuropsihijatrije stekla je u Kliničkom bolničkom centru Rebro, znanja iz elektromioneurografije stekla je kod Prof. dr. sc. A. Jušić i u Kliničkom bolničkom centru Ljubljana, a znanja iz elektroencefalografije kod Prof. dr. sc. F. Hajnšeka i Prof. dr. sc. V. Dürigl. Magistarski rad i doktorsku disertaciju obranila je iz područja elektromiografije pod mentorstvom Prof. dr. sc. A. Jušić. I dalje je u tijeku napredka medicine prateći stručnu litareturu te domaće i svjetske stručne kongrese.
 
 

Možda će vas zanimati i ovo:

Jelena Brezovac
104
glasova
Jelena Brezovac
 
Damir Krajačić-Kraya
165
glasova
Damir Krajačić-Kraya
 
Danijel Libl
83
glasova
Danijel Libl
 
Frizerski studio Valea -punđa
132
glasova
Frizerski studio Valea -punđa